Juku-Peedu logo
Karula pärimusrajad
Huvitava nägemiseks pole vaja alati sõita tuhandete kilomeetrite kaugusele. Ka kodu lähedal leidub paljugi vaatamisväärset. Läbi aasta võid sa matkadel/kõndidel nautida kaunidust, mida nendele, kes seda oskavad vaadata, pakub meie karm ja ometi nii ilus loodus.
Karmis ja kaunis Karulas võiksid seejuures abiks olla Juku-Peedu orienteerumismatkade/kõndide kaardid, kirjeldused, voldikud 


Juku-Peedu koduloolised püsirajad

Teejuhi rada Jaan Lattiku kuulsa noortejutu "Teejuht" ainetel
Raja  KAARTOSAVÕTUKAARTKIRJELDUSVOLDIK    
Karula kihelkonnarada
Raja  ÜLDKAARTKP-de KAARTOSAVÕTUKAARTKIRJELDUS,  lühikirjelduse  VOLDIK
Lüllemäe külarada
Raja  KAARTOSAVÕTUKAARTKIRJELDUSVOLDIK1VOLDIK2VOLDIK KP40  
Lüllemäe Rebaserada
Raja  KAARTOSAVÕTUKAARTKIRJELDUSVOLDIK 


Matkad/kõnnid 2014

1.05 - 31.07 "Karula koolide rada 2014" (koos Lüllemäe kooliga)
Raja KAART,  KIRJELDUSVOLDIK

Juku-Peedu matkad/kõnnid 2012

6.-26.10 "Karula sügis 2012"
Raja KIRJELDUS ja KAART
21.09 Suvelõpumatk "Karula lastesuvi 2012"
Raja KIRJELDUS ja KAART
23.-25.06; 14.07 "Karula suvi 2012". Lüllemäe külarada
Raja KIRJELDUS ja KAART
20.-23.04 "Karula kevad 2012. Karula haridus 325"
ÜLDKIRJELDUS
Rada 1 - rattamatk mööda endisi Karula koole  KAART  ja  VOLDIK  
Rada 2 - jalgsimatk meenutamaks endisi Karula koolmeistreid  KAART  ja  VOLDIK 


Juku-Peedu matkad/kõnnid 2011


"Tere Karula talv 2011/2012" (~ 3 km) VOLDIK ja KAART
Lüllemäe külapäeva külamatka (~ 3,5 km) VOLDIK ja KAART

Matkad/kõnnid "Karula sügis 2011" ja "Karula suvi 2011":
Rebasematk (~7 km) VOLDIK ja KAART
Lüllemäe külamatk (~ 3 km) VOLDIK ja KAART
Lüllemäe looduse õppematk (~ 1,2 km) VOLDIK ja KAART
Silla talu, Lüllemäe küla, 68116 Valgamaa    e-post: toivokotov@hot.ee